Modernagaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Om oss


Moderna Garanti är specialiserade på garantier och kreditförsäkring.

Vi är medlem i den internationella organisationen för kredit- och garantiförsäkringsföretag, The International Credit Insurance & Surety Association (ICISA), vilket säkrar ett brett samarbete med andra ledande experter på garantimarknaden i Europa och hela världen. Detta samarbete ger oss också möjlighet att stödja verksamheten i svenska företag i utlandet.

Moderna Garanti är en del av Trygg-Hansa Försäkring filial som i sin tur är en filial till Tryg Forsikring A/S.

Tryg Forsikring A/S är en av Nordens största försäkringskoncerner och är noterad på den nordiska börsen NASDAQ OMX Nordic. Kontrollerande myndighet är den danska Finansinspektionen, Finanstilsynet. Moderna Garanti har den svenska Finansinspektionens tillstånd (koncession) att bedriva försäkringsverksamhet enligt bland annat försäkringsklasserna kreditförsäkring (14) och borgensförsäkring (15).