Moderna Garanti

Vi är specialister inom företagsförsäkring

Ansök om kreditförsäkring

Skydda ditt företag med en kreditförsäkring

Vi hjälper dig gär­na till att hit­ta rätt försäkringslös­ning för ditt före­tag.  Fyll i for­muläret nedan och ansök om kred­it­försäkring idag — snabbt och enkelt.

Vi behand­lar van­ligtvis din ansökan inom en vec­ka.

Fyll i formuläret nedan och ansök om kreditförsäkring:

Allmän information:


Används idag?

JaNej
JaNej

Ekonomisk information:

Upplysning om omsät­tning, ex moms:

Innevarande år

Totalt
Inrikes
Export
Till kon­cernge­men­sam­ma före­tag

Föregående år

Totalt
Inrikes
Export
Till kon­cernge­men­sam­ma före­tag

Tidigare år

Totalt
Inrikes
Export
Till kon­cernge­men­sam­ma före­tag

 
Tusen­talMiljon­er

 

1.
2.
3.
4.
5.
Kort beskrivn­ing av er påmin­nelse­hanter­ing:
Kund­för­lus­ter:

Innevarande år

Totalt
Inrikes
Export
Störs­ta enskil­da för­lust

Föregående år

Totalt
Inrikes
Export
Störs­ta enskil­da för­lust

Tidigare år

Totalt
Inrikes
Export
Störs­ta enskil­da för­lust

1.

Land
Köpare
Belopp

2.

Land
Köpare
Belopp

3.

Land
Köpare
Belopp

4.

Land
Köpare
Belopp

5.

Land
Köpare
Belopp

Förväntade förluster: