Modernagaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Bli kund – Garanti

Tre enkla steg till att få en garanti utställd:

Riskbedömning – Till att börja med gör vi en kredit/riskbedömning av ditt företag. Beslut om vi kan ingå ett samarbete sker vanligtvis inom 24 timmar och senast tisdag kommande vecka.

Försäkringsavtal – Efter godkänd riskbedömning upprättas ett kostnadsfritt försäkringsavtal där er beviljade kreditram, premiesats samt allmänna villkor framgår.

POMnet – Avslutningsvis får du inloggningsuppgifter till vårt onlinesystem POMnet och du kan börja beställa garantier. Vi har en leveransgaranti som innebär att om du beställer en garanti innan kl. 16, så får du den utfärdad som ett elektroniskt dokument redan samma dag. Efter att vi tecknat avtal och du fått tillgång till vårt onlinesystem kan du löpande beställa garantier upp till er kreditram. Skulle ditt behov av garantier öka så gör vi en förnyad riskbedömning i syfte att se möjligheter till att öka din kreditram.

Funderar du på att bli kund? Ring oss på 08-684 128 55 eller begär offert genom att fylla i blanketten och maila den till post@modernagaranti.se. Vi återkommer inom kort!

Vår riskbedömning

baseras på ett antal olika kriterier som vägs samman till ett företagsunikt kreditbeslut. Några avgörande kriterier vid riskbedömningen är:

Historik – Verksamhetens inriktning och historik

Lönsamhet – Lönsamhet över tiden

Kapitalisering – Finansiering, eget kapital, soliditet

Ägare – Ägarstrukturen och eventuella koncerntillhörigheter

Ledning – Kontinuitet i ledningen

Riskbedömningen sker initialt vid upprättande av avtal samt löpande baserat på årsredovisningar, finansiella rapporter, budgetar samt dialoger med våra kunder.

Det finns många orsaker till att anlita oss på Moderna Garanti och två av våra kunder berättar hur de uppfattar fördelarna med vårt Onlinesystem och fördelarna med försäkringsgaranti jämfört med bankgaranti.

Ladda ner beställningsblanketter

Kundreferenser

Läs mer nedan vad Pål Wingren från Sehed fasad AB och Lennart Nordlund från BDX säger.

Sehed Fasad AB – Enkelt för oss – tryggt för våra kunder

I vår egen verksamhet gäller det att vara snabb men ändå hela tiden ha kontroll på våra åtaganden. Oberoende om vi jobbar som General-, Total- eller Underentreprenör vill vi alltid leverera kostnadseffektiva lösningar. Och med tanke på att vi som regel har fler än 50 projekt rullande gäller det att kunna lösa byggarantifrågorna på ett så smidigt sätt som möjligt, berättar ägare och VD Pål Wingren, på Bygg och fasadföretaget SEHED.

När vi sökte ny partner för att hantera våra garantiåtaganden ställde vi naturligtvis särskilt stora krav på snabba leveranser och hög kompetens. Moderna Garanti har mer än väl motsvarat våra förväntningar på de punkterna. ”Top of the Line” helt enkelt, förklarar Pål.

Tack vare Moderna Garantis kundkoncept kan vi både spara tid och få bättre kontroll på våra garantier. Mycket tack vare deras webbaserade portal där vi enkelt ser hur vi ligger till i förhållande till våra limiter, samtidigt som vi smidigt kan lägga in nya projekt och ha vårt försäkringsbevis i handen inom någon timme. Smidigt för oss och tryggt för våra kunder.

Dessutom är vi väldigt nöjda med deras kompetenta och serviceinriktade medarbetare som är enkla att ha göra med, avslutar Pål Wingren.

SEHED Byggmästargruppen består av specialistföretag med primärt två kompletterande verksamheter, SEHED Fasad och Byggmästargruppen Stockholm BMG. SEHED Fasad inriktar sig på yttre underhåll med tak, plåt, fasad, balkonger och fönsterbyten. Byggmästargruppen Stockholm BMG är inriktad mot ombyggnader av hela fastigheter, stambyten samt övriga mer omfattande arbeten inom byggservice och lokalanpassning. Koncernen omsatte under 2016 drygt 1 mdr och hade ca 275 anställda.

 

BDX – Garantiförsäkring – smart ersättare för krångliga och dyra bankgarantier.

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår när det gäller områden som inte hör till ens egen kärnverksamhet. Jag måste vara ärlig och säga att jag faktiskt inte kände till att man kunde täcka av sina fullgörande- och återställandegarantier på annat sätt än genom bankgarantier, säger Lennart Nordlund, Administrativ chef för BDX Företagen AB i Luleå.

När jag fick höra talas om att en garantiförsäkring, som var både billigare och mycket enklare, kunde ersätta de traditionella bankgarantierna, lät det nästan för bra för att vara sant. Men faktum är att vi kunnat spara 100 000-tals kronor och samtidigt förenkla och snabba på våra processer kring garantierna. Utöver den direkta besparingen fick vi genom Moderna Garantis web-portal en oerhört enkel hantering av våra garantier som gör att vi spar mycket tid som vi kan lägga på annat, förklarar Lennart.

Vi är helnöjda med vårt garantiupplägg, och den serviceinriktade och kompetenta personal Moderna Garanti har. Det gör det lätt att rekommendera Moderna Garanti som samarbetspartner, avslutar Lennart Nordlund.

BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. BDX jobbar över hela landet med norra Sverige som sin hemmamarknad. Koncernen har ca 500 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 2000 anställda med totalt 1700 fordon.