Modernagaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Finansiell information


Som en del av Tryg Forsikring A/S har Moderna Garanti  – en del av Trygg-Hansa Försäkring filial erhållit kreditbetyget A1 av Moody’s den 15. december 2016. Kreditbetyget är senast bekräftat i april 2022. Kreditbetyget reflekterar den starka kapitaliseringen och det starka resultatet. Detta innebär att våra garantier är accepterade av samtliga större beställare.

För mer information kan du läsa mer på tryg.com.

Koncernens årsredovisningar finns att ladda ner på Trygs hemsida.