Modernagaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Garantiförsäkring

Vi på Moderna Garanti är specialiserade på garantier och är Nordens största försäkringsbolag inom detta område.

Våra garantier utfärdas som borgensförbindelser, där vi utger ekonomisk ersättning till din kund om ditt företag skulle gå i konkurs och ni inte kan fullgöra ert åtagande.

Försäkringslösningen – hur fungerar det?
Om din kund ställer krav på en garanti kan du med fördel använda vår försäkringsgaranti. Vår produkt är identisk med den traditionella bankgarantin, men för ditt företag innebär den stora skillnader. Bland annat frigör den ditt rörelsekapital, eftersom vi till skillnad från bankerna arbetar utan krav på säkerheter.

Försäkringslösning eller bankgaranti? Läs mer här