Modernagaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Våra garantityper

Vilka typer av garantier kan beställas hos oss?

Det finns mängder av områden där det kan uppstå garantibehov. I de vanligaste fallen används våra garantier som säkerhet för olika entreprenader inom bygg- och anläggningsverksamhet och då oftast enligt AB 04 eller ABT 06, där vi ställer säkerhet under både fullgörande- och garantitid.

Andra fall där garantierna kommer till nytta är t.ex.

Förskott – om du mottar ett förskott från din kund, kan vi ställa en säkerhet för det mottagna beloppet
Anbud – som intyg till beställare för projekt ni avser att lägga anbud på
Återställande – vid återställande av grus- eller bergtäkt
Insatser – som säkerhet för inbetalda insatser i nybildad bostadsrättsförening
Resor – som säkerhet till förmån för Kammarkollegiet för att garantera resenärers hemresa
Skatter – garantier till förmån för Skatteverket, Tullverket etc.

Utöver detta har vi möjlighet att skräddarsy garantier för särskilda ändamål. Vi hjälper dig att finna den bästa lösningen för dina behov!